Memes og sketsjeri

Sketsj er vårt overskuddsprosjekt. Her kan du se gamle klipp vi lagde før vi fikk for mye å gjøre. Mer å finne på Youtube, TikTok og Insta!